נזיקין וביטוח

תאונות דרכים

אדם אשר נפגע בתאונת דרכים, זכאי לקבלת פיצוי כספי מחברת הביטוח המבטחת את הרכב, כאשר הזכאות לפיצוי אינה תלויה בשאלה "מי אשם בתאונה?".

גם כאשר מדובר בתאונה קלה ועל פניו לא נגרם לנפגע נזק רציני, בהתנהלות נכונה מול חברת הביטוח, יכול סכום הפיצוי להגיע לאלפי שקלים.

ישנה חשיבות רבה לפעולות בהן נוקט הנפגע בתאונת דרכים מיד לאחר קרות התאונה, ובין היתר פניה לקבלת טיפול רפואי, תיעוד אירוע התאונה ועוד, שכן אף פגיעות שאינן נראות כתאונת דרכים קלאסית, עשויה להיות תאונת דרכים על-פי החוק והפסיקה.

לשם מימוש הזכויות להן זכאי הנפגע בתאונת דרכים באופן המיטבי, מומלץ להיוועץ עם עורך דין המתמחה בתביעות נפגעי תאונות דרכים.

לעו"ד אלכס פיימן נסיון רב בליווי וייצוג נפגעי תאונות דרכים, החל משלב קרות אירוע התאונה, ליווי הנפגע בכל השלבים עד להגשת התביעה ועד לקבלת הפיצוי מחברת הביטוח. משרדנו עובד בשיתוף פעולה צמוד עם מיטב המומחים הרפואיים בתחומי הרפואה השונים לצורך מיצוי הזכויות המיטבי בתביעות נגד חברות הביטוח.

חשוב!!! על-פי חוק – בהגשת תביעה לפיצוי בגין תאונת דרכים, משולם שכר טרחת העורך דין באחוזים מתוך כספי הפיצוי אשר יתקבלו.

נזיקין וביטוח

במהלך חייו חשוף כל אדם לתאונות שונות, העלולות לפקוד אותו במהלך השגרה יום יומית.

תאונות אלה מתרחשות כתוצאה מנפילה בשטחים ציבוריים, כגון נפילה ברחוב, בבית מלון או עסק, נפילה בחדר המדרגות, או כתוצאה מליקויי בניה שונים ועוד רבים אחרים.

במקרים של תאונות ופגיעות בגוף, מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בתביעות נזיקין וביטוח, על-מנת לבחון את אירוע הפגיעה, בחינת הגורם האחראי לקרות אירוע התאונה ובחינה באם קיים כיסוי ביטוחי, אשר באמצעותו ניתן יהיה לקבל פיצוי בגין הפגיעות והנזקים מהם.

במקרה של פגיעה בגוף בשל תאונה, מומלץ לבחון את כלל הגורמים מהם ניתן לקבל פיצוי בגין הנזקים הנובעים מהתאונה, לרבות ביטוח אובדן כושר עבודה, ביטוח תאונות, ביטוח נכות ועוד.

לעו"ד אלכס פיימן, נסיון רב בליווי וייצוג נפגעים בתאונות שונות וקבלת פיצוי מירבי בגין תאונות אלה. משרדנו עובד בשיתוף פעולה צמוד עם מיטב המומחים הרפואיים בתחומי הרפואה השונים לצורך מיצוי זכויות מיטבי בוועדות הרפואיות.

ביטוח לאומי – תאונות עבודה ומחלות מקצוע

לפגיעה בעבודה השלכות רבות על חייו של העובד, בין אם מדובר בעובד שכיר ובין אם מדובר בעובד עצמאי, שכן חייו עומדים בפני שינוי, הן במצבו הרפואי והן בפגיעה בכושר השתכרותו המיידי והעתידי.

מהי תאונת עבודה? מדובר בפגיעה, אשר קרתה כתוצאה ישירה או עקיפה מעבודתו של העובד ונגרמה תוך כדי ועקב עבודתו. תאונת עבודה יכולה להתרחש באירוע תאונתי חד פעמי, או באירועים חוזרים ונשנים של פגיעות זעירות, כתוצאה ועקב עבודתו של העובד.

מהי מחלת מקצוע? מדובר במחלה, אשר לקב בה העובד כתוצאה ישירה מתנאי עבודתו. ישנה רשימה סגורה של מחלות המוגדרות "מחלות מקצוע", ורק באם לקה העובד באחת מהמחלות הרשימה והוכח כי המחלה נובעת מתנאי עבודתו של העובד, יוכר העובד כלוקה במחלת מקצוע.

לאחר ההכרה בפגיעה בעבודה על-ידי המוסד לביטוח לאומי, יידרש הנפגע להופיע בפני ועדות רפואיות במוסד לביטוח לאומי, אשר להן משקל רב לפיצוי ולזכויות להן יהיה זכאי הנפגע.

רבים מהנפגעים בוחרים להגיש תביעתם אל המוסד לביטוח לאומי לבד וללא ליווי צמוד של עורך דין המתמחה בתחום ורק כאשר נדחית תביעתם, פונים הנפגעים לעורך הדין. הגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי ללא קבלת ייעוץ מתאים, עלולה לגרום לנזקים אותם לא ניתן יהיה לתקן בשלב מאוחר יותר, והנפגע עלול לאבד זכויותיו ולא לקבל את מלוא הפיצוי.

לעו"ד אלכס פיימן נסיון רב בליווי וייצוג נפגעים, החל משלב קרות האירוע, הגשת המסמכים הרלבנטיים ועד לשלב הוועדות הרפואיות וקבלת הפיצוי. משרדנו עובד בשיתוף פעולה צמוד עם מיטב המומחים הרפואיים בתחומי הרפואה השונים לצורך מיצוי זכויות מיטבי בוועדות הרפואיות.

חשוב!!! על-פי חוק – בהגשת תביעה לפיצוי בגין תאונת עבודה ומחלת מקצוע למוסד לביטוח לאומי, משולם שכר טרחת העורך דין באחוזים מתוך כספי הפיצוי אשר יתקבלו.

ביטוח לאומי – נכות כללית

המוסד לביטוח לאומי משלם קצבת נכות כללית למבוטחים, אשר בשל מצבם הרפואי איבדו את כושר ההשתכרות, ואין באפשרותם לעבוד במשרה מלאה או לעבוד כלל.

המבוטחים נדרשים להופיע בפני ועדות רפואיות, אשר ייקבעו את הנכות הרפואית ואת אובדן כושר ההשתכרות, ובהתאם לקביעות אלא ייקבע באם זכאי המבוטח לתשלום קצבה, ובאם כן מה יהיה גובה הקצבה.

רבים מהנפגעים בוחרים להגיש תביעתם לקצבת נכות כללית אל המוסד לביטוח לאומי לבד וללא ליווי צמוד של עורך דין המתמחה בתחום ורק כאשר נדחית תביעתם, פונים הנפגעים לעורך הדין. הגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי ללא קבלת ייעוץ מתאים, עלולה לגרום לנזקים אותם לא ניתן יהיה לתקן בשלב מאוחר יותר, והנפגע עלול לאבד זכויותיו ולא לקבל את מלוא הזכויות להן הוא זכאי.

לעו"ד אלכס פיימן נסיון רב בליווי וייצוג מבוטחים, החל משלב איסוף התיעוד הרפואי הרלבנטי, הגשת המסמכים הרלבנטיים ועד לשלב הוועדות הרפואיות וקבלת הקצבה. משרדנו עובד בשיתוף פעולה צמוד עם מיטב המומחים הרפואיים בתחומי הרפואה השונים לצורך מיצוי זכויות מיטבי בוועדות הרפואיות.

חשוב!!! על-פי חוק – בהגשת תביעה לקצבת נכות כללית למוסד לביטוח לאומי, משולם שכר טרחת העורך דין באחוזים מתוך הקצבאות אשר יתקבלו.

ביטוח לאומי – ניידות

מבוטחים רבים עשויים להיות זכאים לקצבת ניידות מהמוסד לביטוח לאומי וכן להטבות שונות, בהתאם להסכם הניידות, אשר נחתם בין משרד האוצר והמוסד לביטוח לאומי.

לשם קבלת זכויות בניידות, יידרש המבוטח להופיע בפני ועדה רפואית במשרד הבריאות, אשר תקבע באם המבוטח מוגבל בניידות, בהתאם לתנאים בחוק.

הוועדה הרפואית במשרד הבריאות אינה שונה מהוועדות הרפואיות במוסד לביטוח לאומי, ויש להתכונן לוועדה זו כראוי, להכיר את סעיפי הליקוי בחוק ולטעון את הטענות הנכונות בוועדה.

מבוטחים רבים אינם מודעים כי הם עשויים להיות זכאים להטבות וזכויות שונות מכח הסכם הניידות ומומלץ להיוועץ עם עורך דין המתמחה בתחום וילווה המבוטח בכל שלב בתביעה.

לעו"ד אלכס פיימן נסיון רב בליווי וייצוג מבוטחים בוועדות הרפואיות במשרד הבריאות, החל משלב איסוף התיעוד הרפואי הרלבנטי, הגשת המסמכים הרלבנטיים ועד לשלב הוועדות הרפואיות וקבלת הקצבה ו/או ההטבות. משרדנו עובד בשיתוף פעולה צמוד עם מיטב המומחים הרפואיים בתחומי הרפואה השונים לצורך מיצוי זכויות מיטבי בוועדות הרפואיות.

חשוב!!! על-פי חוק – בהגשת תביעה לקצבת ניידות למוסד לביטוח לאומי, משולם שכר טרחת העורך דין באחוזים מתוך הקצבאות אשר יתקבלו.

נפגעים בשירות הצבאי, המשטרה ושירות בתי הסוהר

במהלך שירותם הצבאי, המשטרתי ושירות בתי הסוהר, חשופים המשרתים לפגיעות רבות, הן פגיעות פיזיות והן פגיעות נפשיות, להן השלכות רבות על תפקודם היום יומי.

במהלך שירותם, חשופים המשרתים לפגיעות מסוגים שונים, לרבות ירידה בשמיעה וטנטון – בשל חשיפה לרעש בזמן השירות, פגיעות אורטופדיות שונות – בשל נשיאת משקל רב, אירוע תאונתי או תנאי שירות, פוסט טראומה (PTSD) ומחלות נפש שונות ועוד.

כתוצאה מפגיעות שונות במהלך השירות הצבאי, זכאים המשרתים לזכויות ממשרד הבטחון, כאשר בשלב הראשון מכיר משרד הבטחון כי הפגיעה נובעת מהשירות ובשל השני יצטרם הנפגע להופיע בפני ועדה רפואית מטעם משרד הבטחון, אשר תקבע את גובה הנכות לנפגע וקביעה זו תקבע את הזכויות להן יהיה זכאי הנפגע במשרד הבטחון.

לעו"ד אלכס פיימן נסיון רב בליווי וייצוג נפגעים בוועדות הרפואיות במשרד הבטחון, החל משלב איסוף התיעוד הרפואי הרלבנטי, הגשת המסמכים הרלבנטיים ועד לשלב הוועדות הרפואיות וקבלת הקצבה ו/או ההטבות. משרדנו עובד בשיתוף פעולה צמוד עם מיטב המומחים הרפואיים בתחומי הרפואה השונים לצורך מיצוי זכויות מיטבי בוועדות הרפואיות.

תאונות תלמידים

כל תלמיד הלומד במסגרת החינוך הציבורי מבוטח בפוליסת תאונות אישיות, למקרה בו נפצע התלמיד, בין אם במהלך שעות הלימודים ובין אם לא בשעות הלימודים, וכן בין אם התרחשה במוסד החינוכי עצמו ובין אם בכל מקום אחר.

הפיצוי לו יהיה זכאי התלמיד נקבע בפוליסה ואינו תלוי בהוכחת אשמה של גורם כלשהו בקרות אירוע התאונה.

מיד עם פציעה של תלמיד הלומד במסגרת החינוך הציבורי, מומלץ להיוועץ עם עורך דין המתמחה בתחום, על-מנת לבחון קבלת פיצוי מגורמים שונים העלולים להיות אחראים לקרות אירוע התאונה ובחינת הכיסוי הביטוחי הרלבנטי.

לעו"ד אלכס פיימן נסיון רב בליווי וייצוג נפגעים במסגרת פוליסת "תאונות תלמידים", החל משלב איסוף התיעוד הרפואי הרלבנטי, הגשת המסמכים הרלבנטיים ועד לשלב קבלת הפיצוי המיטבי מכלל הגורמים. משרדנו עובד בשיתוף פעולה צמוד עם מיטב המומחים הרפואיים בתחומי הרפואה השונים לצורך מיצוי זכויות מיטבי בוועדות הרפואיות.

רשלנות רפואית

תביעת רשלנות רפואית הינה תביעה המוגשת לבית המשפט בטענה לרשלנות של הגרום הרפואי המטפל. תביעות רשלנות רפואית כוללות מגוון רחב של עילות לתביעה – רשלנות במהלך ביצוע ניתוח, רשלנות במהלך המעקב בזמן ההריון והלידה, רשלנות במהלך טיפול אסטטי, רשלנות בגילוי ואבחון מחלה ועוד.

בתביעת רשלנות רפואית, נדרש התובע להוכיח כי אכן היתה רשלנות מצד הגורם הרפואי המטפל, ובנוסף כי קיים קשר סיבתי בין הרשלנות והנזק אשר נגרם לתובע.

עם הגשת תביעה בעילה של רשלנות רפואית, נדרש התובע לצרף לכתב תביעתו חוות דעת רפואית משפטית, התומכת בטענותיו והמפרטת את הנזקים אשר נגרמו לתובע.

לעו"ד אלכס פיימן נסיון רב בליווי וייצוג תובעים בתביעות לרשלנות רפואית, החל משלב איסוף התיעוד הרפואי הרלבנטי, העברת המסמכים לעיונו של מומחה רפואי, הגשת כתב התביעה ועד לשלב קבלת הפיצוי המיטבי מכלל הגורמים. משרדנו עובד בשיתוף פעולה צמוד עם מיטב המומחים הרפואיים בתחומי הרפואה השונים לצורך הגשת תביעה לרשלנות רפואית.