צוואות וירושות

עריכת צוואות

הצוואה הינה ביטוי לרצונו של האדם מה יעלה בגורל נכסיו לאחר פטירתו. לעריכת הצוואה באופן נכון, תוך התחשבות ברצונו של המצווה, ישנה חשיבות רבה, שכן לצוואה ברוב המקרים השלכות כלכליות רבות. משרדנו מטפל בעריכת צוואות, תוך רגישות ומתן ביטוי לרצונו של המצווה, החל משלב הכנת הצוואה ועד לעריכתה הסופית וחתימת המצווה.

בקשות לצו ירושה / צו קיום צוואה

עם פטירתו של אדם, נדרשים יורשיו לפנות אל הרשם לענייני ירושה או בית הדין הדתי, לקבלת צו המורה על אופן חלוקת רכושו של הנפטר בין היורשים. משרדנו מטפל בהגשת בקשות למתן לצו ירושה / צו קיום צוואה, תוך רגישות ומתן שירות מקצועי ואדיב, החל משלב הגשת הבקשה ועד לשלב קבלת הצו וחלוקת רכושו של הנפטר בין היורשים.